Program Szkolenia Legia Tennis Schools

Program szkolenia Legia Tennis Schools jest oparty o międzynarodowe standardy nauczania tenisa do lat 10. System nauczania Legia Tennis Schools jest zgodny ze standardami Polskiego Związku Tenisa i bazuje na programie „Tenis 10” wprowadzonym do polskiego systemu szkolenia tenisa w 2010 roku.

Nasza metodyka nauczania ma na celu tworzenie nowych standardów oraz jakości w systemie nauczania tenisa. Wykorzystujemy w tym celu odpowiedni sprzęt, dzięki któremu tenis, ma być bardziej atrakcyjny i łatwiejszy do nauczania. Młodzi adepci tenisa mają do dyspozycji mniejsze i lżejsze rakiety. Grają na niższych siatkach i mniejszym korcie. Miękkie i wolniejsze piłki dostosowane są do wieku każdego uczestnika zajęć. 

 

ZOBACZ HARMONOGRAM ZAJĘĆ - KLIKNIJ

ZAPISZ SWOJE DZIECKO NA TENISA W LEGII - KLIKNIJ

 

 

Proponujemy kilka kategorii wiekowych: 

 

1. Kategoria Niebieska (dla dzieci w wieku 3-6 lat):

 

Dzieci mają do dyspozycji specjalnie przygotowaną salkę treningową a zajęcia odbywają się zgodnie z wytycznymi programu Tenis 10.

 

Adaptacja tenisowa, czyli stawianie pierwszych kroków w świecie tenisa odbywa się przy pomocy odpowiednich narzędzi i wyszkolonej kadry trenerskiej. Uczestnictwo w zajęciach ma charakter zorganizowanych zabawa kształtujących kompleksowo system ruchowy, który jest ściśle powiązany z rozwojem somatycznym, fizycznym, psychicznym, umysłowym oraz społecznym. 

 

Okres nauczania w kategorii niebieskiej ma za zadanie zbudować motywację do uprawiania tego sportu poprzez pozytywne doświadczenia na zajęciach. Ponadto, rozwija podstawowe zdolności motoryczne oraz opanowanie elementarnych umiejętności ruchowych o charakterze ogólnym jak i specjalistycznym dla tenisa czyli koordynacja ruchowo-wzrokowa.  

 

 

2. Kategoria Czerwona (dla dzieci w wieku 5-7 lat): 

 

Dzieci trenują na specjalnie przystosowanym korcie tenisowym o zmniejszonych wymiarach. Piłki w kat. Czerwonej odbijają się o 75% wolniej niż piłki twarde. Na tym etapie uczymy się podstawowych umiejętności tenisowych na płaszczyźnie taktycznej, technicznej, mentalnej i motorycznej. Kategoria czerwona wprowadza elementy grywalizacji. Rywalizacja na tym poziomie ma formę zabaw z poszanowaniem zasad fair-play. Kształtowane są podstawowe umiejętności taktyczne oraz techniczne.

 

Głównym elementem jest praca nóg, która naturalnie łączy się z elementami taktyczno-technicznymi. Ten etap jest bardzo ważny, do wykształcenia u młodego zawodnika podstawowych elementów we wszystkich czterech wyżej wymienionych płaszczyznach rozwoju. Budujemy fundamenty pod naszą przyszłą karierę. 

 

 

3. Kategoria Pomarańczowa i Zielona (dla dzieci w wieku 8-9 oraz 9-10 lat): 

 

Dzieci mają na celu opanować i rozwijać wcześniej nabyte umiejętności. W tych kategoriach kształtowany jest wszechstronny styl gry i to niezależnie od poziomu sportowego. W długofalowym rozwoju zawodniczym jest to niejako cel połówkowy, ponieważ drugą połowę zajmuje rozwijanie indywidualnego stylu gry. Ponadto, budowanie silnych stron zawodnika oraz maksymalne ich wykorzystywanie w grze. 

 

Kort w kategorii pomarańczowej jest znacznie większy niż, w kat. czerwonej i nieco mniejszy niż klasyczne wymiary kortu w kat. zielonej. Przechodząc przez etap pomarańczowy i zielony, doskonalone są cztery płaszczyzny rozwoju tenisistów. 

 

Umiejętności mentalne nabyte na wcześniejszych poziomach, pozwalają rywalizować w grze na punkty podczas pierwszych turniejów. Doskonalone są umiejętności stawiania celów oraz radzenie sobie z porażkami. Buduowana jest bardzo ważną motywację wewnętrzną, która jest fundamentem w późniejszej karierze tenisowej.

 

Udoskonalone są elementy taktyczne na nieco mniejszym korcie w kat. pomarańczowej oraz większym w kat. zielonej wykorzystując geometrię kortu. Budowanie akcji oraz dłuższe utrzymywanie piłki w grze, jest kluczowe do skuteczności gry w tych kategoriach. Ponadto, na tych etapach rozwoju, bardzo ważne są wcześniej nabyte umiejętności poprawnego wykonywania ruchu, a w szczególności poprawnych chwytów. 

 

Zmiana wielkości kortu przekłada się na pracę motoryczną. Na tych etapach zawodnicy doskonalą umiejętności poruszania się po korcie nabyte w kat. czerwonej. Kontynuowana jest rozbudowa wytrzymałości oraz elementy niezwykle ważne w tenisie, tj. sposób poruszania się, dynamika, kompleksowe zdolności koordynacyjne oraz szybkość ogólna jak i specyficzna (na korcie).

 

 

 

Kategoryzacja wiekowa: 

 

 

 

ZOBACZ HARMONOGRAM ZAJĘĆ - KLIKNIJ

ZAPISZ SWOJE DZIECKO NA TENISA W LEGII - KLIKNIJ

 

 

 

 

MULTIMEDIA
LOKALIZACJE LEGIA TENNIS SCHOOLS
Legia Tennis Schools

Liczba zawodników: 69

Liczba lokalizacji: 1

Liczba drużyn: 13

zobacz całą mapę
Legia Tennis Schools na Instagramie